LETNÝ FESTIVAL ZLIAV

0

Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného predlžovania informovať dopravcu aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca.

Za nežiaduci alebo nedostatočný účinok výrobkov predávaných na www.biocentrumplus.sk zodpovedá výrobca a nie je dôvodom pre reklamáciu. V prípade vyskytnutia nežiaducich účinkov alebo akýchkoľvek iných ťažkostí nás prosím kontaktujte písomne na našu adresu alebo na e-mail. Vaše informácie budú postúpené výrobcovi.

Záručná doba na poskytovaný tovar je vyznačená na obale. V prípade, že od nás obdržíte tovar s dátumom spotreby kratším ako 6 mesiacov, bezodkladne nás kontaktujte písomne na našu adresu alebo e-mail. Do troch dní vám odošleme nový tovar alebo Vám vrátime peniaze.
Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom:

Zákazník je oprávnený uplatniť nárok na reklamáciu predávajúcemu písomne na adresu
Alexander Nagy - BIOCENTRUM PLUS, Továreňská 1383, Gabčíkovo 93 005 alebo na e-mail eshop@biocentrumplus.sk (do predmetu správy uveďte REKLAMÁCIA) a to bez zbytočného odkladu.
Popis reklamácie musí obsahovať označenie reklamovaného tovaru, dôvod reklamácie, termín nákupu, kontaktné údaje. Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom, predložiť doklad o kúpe a zaplatení. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybný tovar, vrátane jeho príslušenstva.

O spôsobe vybavenia Vašej reklamácie Vás budeme informovať do 15 dní od jej doručenia.